Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 5 /1
Thalés (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, I, 74)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 11 DK A 5 /2 , 11 DK A 5 /3 , 11 DK A 5 /4 , 11 DK A 5 /5 , 11 DK A 5 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


διαφέρουσι δέ σφι ἐπ᾿ ἴσης τὸν πόλεμον τῶι ἕκτωι ἔτει συμβολῆς γενομένης συνήνεικε, ὥστε τῆς μάχης συνεστεώσης τὴν ἡμέρην ἐξαπίνης νύκτα γενέσθαι. τὴν δὲ μεταλλαγὴν ταύτην τῆς ἡμέρης Θαλῆς ὁ Μιλήσιος τοῖσι ῎Ιωσι προηγόρευσε ἔσεσθαι, οὖρον προθέμενος ἐνιαυτὸν τοῦτον, ἐν τῶι δὴ καὶ ἐγένετο ἡ μεταβολή.
Když válka pokračovala se střídavým štěstím, došlo v jejím šestém roce ke srážce, při které se stalo, že se po začátku boje najednou den stal nocí. Tuto proměnu dne Iónům předpověděl Thalés Mílétský; jako její mez stanovil tentýž rok, ve kterém ona proměna vskutku nastala.
Jde o válku mezi médským králem Alyattem a lýdským králem Kyaxerem. Juliánské datum je astronomicky: 28. května -585.