Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 3
Thalés (zachoval ? Scholia: Platón ve spisu Scholia in Platonem (Scholia vetera) in Rempubl., 600a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 11 DK A 3 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Θαλῆς ᾿Εξαμύου Μιλήσιος, Φοῖνιξ δὲ καθ᾿ ῾Ηρόδοτον (cfr. 11 A 4). οὗτος πρῶτος ὠνομάσθη σοφός. εὗρε γὰρ τὸν ἥλιον ἐκλείπειν ἐξ ὑποδρομῆς σελήνης καὶ μικρὰν ἄρκτον αὐτὸς ἔγνω καὶ τὰς τροπὰς πρῶτος ῾Ελλήνων καὶ περὶ μεγέθους ἡλίου καὶ φύσεως. ἀλλὰ καὶ ἄψυχα ψυχὴν ἔχειν ὁπωσοῦν ἐκ τῆς μαγνήτιδος καὶ τοῦ ἠλέκτρου. ἀρχὴν δὲ τῶν στοιχείων τὸ ὕδωρ. τὸν δὲ κόσμον ἔμψυχον ἔφη καὶ δαιμόνων πλήρη. ἐπαιδεύθη ἐν Αἰγύπτωι ὑπὸ τῶν ἱερέων. τούτου τὸ „γνῶθι σαυτόν“. ἐτελεύτησε δὲ μονήρης γηραιὸς γυμνικὸν ἀγῶνα θεώμενος ὑπὸ καύματος ἐκλυθείς.
Thalés, syn Examyův, Míléťan, podle Hérodota Féničan (viz A 4). První, kdo byl nazván „moudrý”. Objevil totiž, že zatmění Slunce nastávají překrytím dráhy Luny, jako první z Řeků poznal Malou Medvědici i slunovraty a bádal o velikosti a přirozenosti Slunce. Podle něho mají i neoduševněné věci duši, jako magnetovec nebo jantar. Za počátek prvků považoval vodu. Tvrdil, že svět je oduševnělý a plný daimonů. Byl vychován v Egyptě od kněží. Jeho je výrok „Poznej sebe sama!” Zemřel, když už jako stařec přihlížel gymnickému závodu, vysílen vedrem.