Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK A 2
Thalés (zachoval Suda ve spisu Lexicon Suda, s.v. Thalés = Théta 17)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Θαλῆς ᾿Εξαμύου καὶ Κλεοβουλίνης Μιλήσιος, ὡς δὲ ῾Ηρόδοτος (cfr. 11 A 4) Φοῖνιξ, γεγονὼς πρὸ Κροίσου ἐπὶ τῆς λε ὀλυμπιάδος, κατὰ δὲ Φλέγοντα γνωριζόμενος ἤδη ἐπὶ τῆς ζ. ἔγραψε περὶ μετεώρων ἐν ἔπεσι (cfr. B 1), Περὶ ἰσημερίας (B 4) καὶ ἄλλα πολλά. ἐτελεύτησε δὲ γηραιὸς θεώμενος γυμνικὸν ἀγῶνα, πιληθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ ὄχλου καὶ ἐκλυθεὶς ὑπὸ τοῦ καύματος.
πρῶτος δὲ Θαλῆς τὸ τοῦ σοφοῦ ἔσχεν ὄνομα καὶ πρῶτος τὴν ψυχὴν εἶπεν ἀθάνατον ἐκλείψεις τε καὶ ἰσημερίας κατείληφεν. ἀποφθέγματα δὲ αὐτοῦ πλεῖστα καὶ τὸ θρυλλούμενον ‘γνῶθι σαυτόν’. τὸ γὰρ ‘ἐγγύα, πάρα δ᾿ ἄτα’ Χίλωνός ἐστι μᾶλλον ἰδιοποιησαμένου αὐτὸ καὶ τὸ ‘μηδὲν ἄγαν’.
Θαλῆς ὁ φυσικὸς φιλόσοφος ἐπὶ Δαρείου (!) προειπὼν τὴν τοῦ ἡλίου ἔκλειψιν.
Thalés, syn Examyův a Kleobúlin, Míléťan, podle Hérodota Féničan (viz A 4), narozený před Kroisem, v 35. olympiádě (640 až 637 před n. l.), podle Flegonta byl znám už v 7. olympiádě (752 až 749 před n. l.]. Napsal O jevech na obloze v epickém verši (viz B 1), O rovnodennosti (B 4) a mnohé jiné. Skonal ve stáří, když sledoval gymnický závod, unavený davem a oslabený úpalem.
Thalés byl první, kdo dostal označení „mudrc”, a také první, kdo řekl, že duše je nesmrtelná; první také pochopil zatmění a rovnodennost. Jeho výroky jsou mnohé a pověstný je: „Poznej sebe sama.” Vždyť i Chilónův výrok „Záruky jsou nenasytné” je spíše Thalétovým vlastním výtvorem a podobné také výrok „Ničeho příliš!”
Přírodní filosof Thalés za Dáreia (omyl!) předpověděl zatmění Slunce.