Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
10 DK A 2 /1
7 mudrců (zachoval Platón ve spisu Protagoras, 342e4 - 343b7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 10 DK A 1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ τῶν νῦν εἰσὶν οἳ κατανενοήκασι καὶ τῶν πάλαι, ὅτι τὸ λακωνίζειν πολὺ μᾶλλόν ἐστιν φιλοσοφεῖν ἢ φιλογυμναστεῖν, εἰδότες ὅτι τοιαῦτα οἷόν τ᾿ εἶναι ῥήματα φθέγγεσθαι τελέως πεπαιδευμένου ἐστὶν ἀνθρώπου.
τούτων ἦν καὶ Θαλῆς ὁ Μιλήσιος καὶ Πιττακὸς ὁ Μυτιληναῖος καὶ Βίας ὁ Πριηνεὺς καὶ Σόλων ὁ ἡμέτερος καὶ Κλεόβουλος ὁ Λίνδιος καὶ Μύσων ὁ Χηνεύς, καὶ ἕβδομος ἐν τούτοις ἐλέγετο Λακεδαιμόνιος Χίλων. οὗτοι πάντες ζηλωταὶ καὶ ἐρασταὶ καὶ μαθηταὶ ἦσαν τῆς Λακεδαιμονίων παιδείας, καὶ καταμάθοι ἄν τις αὐτῶν τὴν σοφίαν τοιαύτην οὖσαν, ῥήματα βραχέα ἀξιομνημόνευτα ἑκάστῳ εἰρημένα· οὗτοι καὶ κοινῇ συνελθόντες ἀπαρχὴν τῆς σοφίας ἀνέθεσαν τῷ ᾿Απόλλωνι εἰς τὸν νεὼν τὸν ἐν Δελφοῖς, γράψαντες ταῦτα ἃ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, Γνῶθι σαυτόν καὶ Μηδὲν ἄγαν. τοῦ δὴ ἕνεκα ταῦτα λέγω; ὅτι οὗτος ὁ τρόπος ἦν τῶν παλαιῶν τῆς φιλοσοφίας, βραχυλογία τις Λακωνική· καὶ δὴ καὶ τοῦ Πιττακοῦ ἰδίᾳ περιεφέρετο τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐγκωμιαζόμενον ὑπὸ τῶν σοφῶν, τὸ Χαλεπὸν ἐσθλὸν ἔμμεναι.
A právě toho si v současnosti i v dřívějších dobách někteří všimli, že napodobovat Lakóny znamená mnohem spíše filosofovat než pěstovat gymnastiku. Věděli totiž, že schopnost pronášet takové výroky má člověk dokonale vzdělaný.
Mezi nimi byl Thalés z Milétu, Pittakos z Mytilény, Biás z Priény, náš Solón, Kleobúlos z Lindu a Mysón z Chén, jako sedmý byl mezi nimi uváděn Chilón z Lakedaimonu. Ti všichni byli horliví stoupenci, milovníci a žáci lakedaimonské výchovy. A lze poznat, že jejich moudrost byla takovéto povahy; stručné pamětihodné výroky, jaké každý z nich pronesl. Když se také společně sešli, věnovali Apollónovi do chrámu v Delfách prvotiny své moudrosti, když napsali ta slova, která všichni opěvují: ‚Poznej sebe sama‘ a ‚Nic příliš‘. A proč to říkám? Protože takový byl způsob filosofie u těch dávných, jakási lakónská stručnost. Zvláště koloval také tento Pittakův výrok, oslavovaný moudrými lidmi: ‚Je těžké být šlechetný.‘
S použitím překladu Františka Novotného.