Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 79
Démokritos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 87,3)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καθόλου γοῦν τὴν περὶ τοῦ θείου ἔννοιαν Ξενοκράτης ὁ Καλχηδόνιος (fr. 21 Heinze) οὐκ ἀπελπίζει καὶ ἐν τοῖς ἀλόγοις, Δημόκριτος δέ, κἂν μὴ θέληι, ὁμολογήσει διὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν δογμάτων· τὰ γὰρ αὐτὰ πεποίηκεν εἴδωλα τοῖς ἀνθρώποις προσπίπτοντα καὶ τοῖς ἀλόγοις ζώιοις ἀπὸ τῆς θείας οὐσίας.
Xenokratés z Kalchédónu například obecně připouští, že ponětí o božství lze nalézt i u nerozumných živočichů. Totéž, ač nerad, musí uznat Démokritos, protože to vyplývá z jeho učení: na lidi z božské bytosti nechává dopadat stejné obrázky jako na zvířata.
př. Matyáš Havrda