Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 78
Démokritos (zachoval Hermippos (Ióannés Catrares) ve spisu De astrolog., I, 16, 122; p. 26, 13 Kroll-Viereck)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τὸ μέντοι τοῦ Δημοκρίτου [οὐ] καλῶς ἂν ἔχοι παραλιπεῖν, ὃς εἴδωλα αὐτοὺς (τοὺς δαίμονας) ὀνομάζων μεστόν τε εἶναι τὸν ἀέρα τούτων (cfr. C 5) φησί.
(...) Démokritos nazývá démony „obrazy“ a říká, že je jich plný vzduch.
př. K. Svoboda