Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 66 /2
Démokritos (zachoval Aristotelés ve spisu De generatione animalium, V, 8; 789b 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 68 DK A 66 /1 , 68 DK A 66 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Δημόκριτος δὲ τὸ οὗ ἕνεκα ἀφεὶς λέγειν, πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην οἷς χρῆται ἡ φύσις.
Demokritos upouští od toho, aby mluvil o účelu, a vše, čeho užívá příroda, převádí na nutnost.