Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 61 /3
Démokritos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, X, 61)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 68 DK A 61 /1 , 68 DK A 61 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ μὴν καὶ ἰσοταχεῖς ἀναγκαῖον τὰς ἀτόμους εἶναι, ὅταν διὰ τοῦ κενοῦ εἰσφέρωνται μηθενὸς ἀντικόπτοντος· οὔτε γὰρ τὰ βαρέα θᾶττον οἰσθήσεται τῶν μικρῶν καὶ κούφων, ὅταν γε δὴ μηδὲν ἀπαντᾶι αὐτοῖς, οὔτε τὰ μικρὰ τῶν μεγάλων πάντα πόρον σύμμετρον ἔχοντα, ὅταν μηθὲν μηδὲ ἐκείνοις ἀντικόπτηι.
A dále, atomy mají nutně stejnou rychlost, když se pohybují prázdným prostorem, aniž na něco naráží. Neboť ani těžké se nebudou pohybovat rychleji než malé a lehké, nesetkají-li se ovšem s žádnou překážkou; ani malé než velké, třebaže mají všude cestu přiměřenou, nebude-li ani na ně nic narážet.
př. podle A. Koláře