Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK A 40
Démokritos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, I, 13 (W. 16))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


(1) Δημόκριτος δὲ Λευκίππου γίνεται γνώριμος. Δημόκριτος Δαμασίππου ᾿Αβδηρίτης πολλοῖς συμβαλὼν γυμνοσοφισταῖς ἐν ᾿Ινδοῖς καὶ ἱερεῦσιν ἐν Αἰγύπτωι καὶ ἀστρολόγοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι μάγοις.
(2) λέγει δὲ ὁμοίως Λευκίππωι περὶ στοιχείων, πλήρους καὶ κενοῦ, τὸ μὲν πλῆρες λέγων ὄν, τὸ δὲ κενὸν οὐκ ὄν· ἔλεγε δὲ ὡς ἀεὶ κινουμένων τῶν ὄντων ἐν τῶι κενῶι· ἀπείρους δὲ εἶναι κόσμους καὶ μεγέθει διαφέροντας. ἐν τισὶ δὲ μὴ εἶναι ἥλιον μηδὲ σελήνην, ἐν τισὶ δὲ μείζω τῶν παρ᾿ ἡμῖν καὶ ἐν τισὶ πλείω.
(3) εἶναι δὲ τῶν κόσμων ἄνισα τὰ διαστήματα καὶ τῆι μὲν πλείους, τῆι δὲ ἐλάττους καὶ τοὺς μὲν αὔξεσθαι, τοὺς δὲ ἀκμάζειν, τοὺς δὲ φθίνειν, καὶ τῆι μὲν γίνεσθαι, τῆι δ᾿ ἐκλείπειν. φθείρεσθαι δὲ αὐτοὺς ὑπ᾿ ἀλλήλων προσπίπτοντας. εἶναι δὲ ἐνίους κόσμους ἐρήμους ζώιων καὶ φυτῶν καὶ παντὸς ὑγροῦ.
(4) τοῦ δὲ παρ᾿ ἡμῖν κόσμου πρότερον τὴν γῆν τῶν ἄστρων γενέσθαι, εἶναι δὲ τὴν μὲν σελήνην κάτω, ἔπειτα τὸν ἥλιον, εἶτα τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας. τοὺς δὲ πλανήτας οὐδ᾿ αὐτοὺς ἔχειν ἴσον ὕψος. ἀκμάζειν δὲ κόσμον, ἕως ἂν μηκέτι δύνηται ἔξωθέν τι προσλαμβάνειν.
οὗτος ἐγέλα πάντα, ὡς γέλωτος ἀξίων πάντων τῶν ἐν ἀνθρώποις.
(1) Démokritos (...)
(2) O prvcích podobně mluví Leukippos, jako o plném a prázdném, plným nazývá jsoucí, prázdným pak nejsoucí. O jsoucích [atomech] řekl, že se vždy pohybují v prázdném [prostoru]. Světů je bezmezně a liší se velikostí. V některých není Slunce ani Měsíc, v některých jsou však větší než u nás a v některých je jich více.
(3) Vzdálenosti světů jsou nestejné a někde je jich více, jinde méně. Jedny rostou, druhé jsou v rozkvětu, třetí hynou; tu vznikají, onde mizí. Navzájem se ničí, když na sebe narážejí. Některé světy jsou pusté, bez živočichů, rostlin a jakéhokoli vlhkosti.
(4) V našem světě nejdříve vznikla Země, před nebeskými tělesy. Měsíc je dole [nejníže], pak je Slunce, potom stálice. Také planety jsou nestejně vysoko. Svět je v rozkvětu do té doby, až nemůže již nic přijímat z vnějšku.
(...)