Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 1
Orfika (zachoval Platón ve spisu Philebus, 66c)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


‘ἕκτηι δ᾿ ἐν γενεᾶι’, φησὶν ᾿Ορφεύς, ‘καταπαύσατε κόσμον ἀοιδῆς’, ἀτὰρ κινδυνεύει καὶ ὁ ἡμέτερος λόγος ἐν ἕκτηι καταπεπαυμένος εἶναι κρίσει.
“Šestým pak rodem”, praví Orfeus, “ukončíte řád písně”. Však se zdá, že i tato naše řeč je ukončena šestým úsudkem.