Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
9 DK B 24
Akúsilaos (zachoval Pausaniás ve spisu Graeciae descriptio, II, 16, 4)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ταύτην εἶναι θυγατέρα ᾿Ινάχου γυναῖκα δὲ ᾿Αρέστορος τὰ ἔπη λέγει, ἃ δὴ ῞Ελληνες καλοῦσιν ᾿Ηοίας μεγάλας• ἀπὸ ταύτης οὖν γεγονέναι καὶ τὸ ὄνομα τῆι πόλει φασί. ὃν δὲ προσποιοῦσιν ᾿Ακουσιλάωι λόγον, Μυκηνέα υἱὸν εἶναι Σπάρτωνος, Σπάρτωνα δὲ Φορωνέως, οὐκ ἂν ἔγωγε ἀποδεξαίμην, διότι μηδὲ αὐτοὶ Λακεδαιμόνιοι.
Velké Éóie, jak Řekové onen epos nazývají, říkají, že tato žena [Mykéné] byla dcerou Ínachovou a manželkou Arestorovou, a město prý bylo pojmenováno podle ní. Zdůvodnění, které přisuzují Akúsiláovi, že Mykéneus je syn Spartónův a Spartón zase Foróneův, bych nemohl přijmout, protože by je neuznali ani sami Lakedaimoňané.