Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
61 DK A 6
Métrodóros z Lampsaku (zachoval Synkellos ve spisu Chron., 140c. I; 282, 19 Dind.)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἑρμηνεύουσι δὲ οἱ ᾿Αναξαγόρειοι τοὺς μυθώδεις θεοὺς νοῦν μὲν τὸν Δία, τὴν δὲ ᾿Αθηνᾶν τέχνην, ὅθεν καὶ τὸ "χειρῶν ὀλλυμένων ἔρρει πολύμητις ᾿Αθήνη".
Ti z okolí Anaxagorova však tlumočí (...) Dia jako mysl, "Athénu" pak "jako zručnou dovednost".
= Georgios Kedrenos I, 144 Bekker = Schol. Vet. in Hes., Op. 63b Petrusi. Citá je Orfický zlomek 347 Kern.