Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
60 DK A 18
Archeláos (zachoval Filoponos ve spisu De anima, p. 71, 17 Hayd.)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅσοι, φησίν, εἰρήκασιν τὸ πᾶν ὑπὸ τοῦ νοῦ κεκινῆσθαι, καὶ οὗτοι ἐοίκασιν οἰκεῖον εἶναι λέγειν τῆι ψυχῆι τὸ κινεῖν· ὧν ἐστι καὶ ᾿Αρχέλαος.
(...) Ti, kdo řekli, že veškerenstvo se pohybuje díky mysli, také míní, že duši je vlastní pohyb, jako třeba Archeláos.