Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 16 /2
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 155, 21-23)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK B 16 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


λέγει γοῦν ᾿Αναξαγόρας ἐν τῶι πρώτωι τῶν Φυσικῶν·
"ἐκ μὲν γὰρ τῶν νεφελῶν ὕδωρ ἀποκρίνεται, ἐκ δὲ τοῦ ὕδατος γῆ, ἐκ δὲ τῆς γῆς λίθοι συμπήγνυνται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ, οὗτοι δὲ ἐκχωρέουσι μᾶλλον τοῦ ὕδατος."
V první knize Fyziky Anaxagorás říká:
„Z mraků se vyděluje voda, z vody země, ze země působením chladu tuhnou dohromady kameny, které se pak vzdalují dále než voda.“
Závěr zlomku nejspíš mluví o kamenných nebeských tělesech, které se po svém vzdálení od Země opětně rozžhaví, nejspíš pohybem ve vzduchu nebo působením aithéru, viz A 71.