Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 16 /1
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 179, 6-10)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK B 16 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ τὰ μὲν ἀρχοειδῆ ταῦτα καὶ ἁπλούστατα ἀποκρίνεσθαι λέγει, ἄλλα δὲ τούτων συνθετώτερα ποτὲ μὲν συμπήγνυσθαι λέγει ὡς σύνθετα, ποτὲ δὲ ἀποκρίνεσθαι ὡς τὴν γῆν. οὕτως γάρ φησιν·
(179, 8)
„ἀπὸ ἀπὸ τουτέων ἀποκρινομένων συμπήγνυται γῆ· ἐκ μὲν γὰρ τῶν νεφελῶν ὕδωρ ἀποκρίνεται, ἐκ δὲ τοῦ ὕδατος γῆ, ἐκ δὲ τῆς γῆς λίθοι συμπήγνυνται ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ ψυχροῦ.“
Říká, že tyto počátkovité a nejjednodušší věci se vydělují; zatímco jiné, totiž ty, které jsou ve srovnání s nimi složenější, jednou, jak říká, tuhnou dohromady jakožto složené, jindy se však oddělí jako země. Říká totiž toto:
(179, 8)
„Z těchto vydělených věcí tuhne dohromady země [Země?]. Z mraků se vyděluje voda, z vody země, ze země působením chladu tuhnou dohromady kameny.“