Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 15
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 179, 3-6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ μετ᾿ ὀλίγα δέ·
„τὸ μὲν πυκνὸν καὶ διερὸν καὶ ψυχρὸν καὶ τὸ ζοφερὸν ἐνθάδε συνεχώρησεν, ἔνθα νῦν [ἡ] γῆ, τὸ δὲ ἀραιὸν καὶ τὸ θερμὸν καὶ τὸ ξηρὸν <καὶ τὸ λαμπρὸν> ἐξεχώρησεν εἰς τὸ πρόσω τοῦ αἰθέρος.“


<καὶ τὸ λαμπρὸν> add Sider.
A o něco dále:
„Husté a vlhké i chladné a temné se sešlo tady, kde je nyní Země. Řídké a teplé i suché <a jasné> odešlo k přední části aithéru.“
Cfr. CH III.