Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 14
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 157, 5-9)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅτι δὲ διττήν τινα διακόσμησιν ὑποτίθεται, τὴν μὲν νοεράν, τὴν δὲ αἰσθητὴν ἀπ᾿ ἐκείνης [γεγονυῖαν], δῆλον μὲν καὶ ἐκ τῶν εἰρημένων [B 12], δῆλον δὲ καὶ ἐκ τῶνδε·
„ὁ δὲ νοῦς ὃςα ἐστί τ᾿ ἐκράτησε καὶ νῦν ἐστιν ἵνα καὶ τὰ ἄλλα πάντα, ἐν τῷ πολλὰ περιέχοντι καὶ ἐν τοῖς προσκριθεῖσι καὶ ἐν τοῖς ἀποκεκριμένοις.“


„Mysl začala řídit vše, co je, a je nyní“ Sider; „Mysl, která je vždy, je vpravdě i nyní“ Curd, DK.
ὁ δὲ νοῦς ὃςα ἐστί τ᾿ ἐκράτησε καὶ νῦν ἐστιν Sider; νοῦς, ὃς ἀεί ἐστι, τὸ κάρτα Curd, DK; νοῦς ὃςα ἐστί τε καρτα codd.
„V tom, co obklopuje mnohé věci“ Sider; „V obklopující mnohosti“ Curd, DK.
πολλὰ Sider; πολλῷ Curd, DK.
Že předpokládá jakési dvojí uspořádání světa, jedno s pomocí mysli a jedno smyslové, [které se děje] působením toho předchozího, je zřejmé z toho, co bylo řečeno [B 12], a je rovněž zřejmé ze slov, která následují:
„Mysl začala řídit vše, co je, a je nyní, kde jsou i všechny ostatní [věci]: V tom, co obklopuje mnohé věci, a v tom, co se sloučilo, i v tom, co se vydělilo.“
„sloučilo“, proskritheisi, doslova „přilišilo“ (kompromisní překlad by byl: „připojilo“)