Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 9
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 35, 13-18)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἄκουσον δὲ οἷα καὶ μετ᾿ ὀλίγον φησὶ τὴν ἀμφοῖν ποιούμενος σύγκρισιν·
(35, 14)
„οὕτω τούτων περιχωρούντων τε καὶ ἀποκρινομένων ὑπὸ βίης τε καὶ ταχυτῆτος. βίην δὲ ἡ ταχυτὴς ποιεῖ. ἡ δὲ ταχυτὴς αὐτῶν οὐδενὶ ἔοικε χρήματι τὴν ταχυτῆτα τῶν νῦν ἐόντων χρημάτων ἐν ἀνθρώποις, ἀλλὰ πάντως πολλαπλασίως ταχύ ἐστι.“

Poslyš, co říká o něco málo dále, když obojí srovnává:
(35, 14)
„Takto se tyto [věci?] otáčely a vydělovaly působením síly a rychlosti. Rychlost působí sílu. Jejich rychlost se však nepodobá rychlosti žádné z nynějších věcí, jak jsou u lidí, ale je mnohonásobně rychlejší.“