Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 5
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 156, 9-13)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅτι δὲ οὐδὲ γίνεται οὐδὲ φθείρεταί τι τῶν ὁμοιομερῶν, ἀλλ᾿ ἀεὶ τὰ αὐτά ἐστι, δηλοῖ λέγων·
(156, 10)
„τούτων δὲ οὕτω διακεκριμένων γινώσκειν χρή, ὅτι πάντα οὐδὲν ἐλάσσω ἐστὶν οὐδὲ πλείω οὐ γὰρ ἀνυστὸν πάντων πλείω εἶναι, ἀλλὰ πάντα ἴσα ἀεί.“
ταῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ μίγματος καὶ τῶν ὁμοιομερειῶν.
To, že nic ze stejnorodých [podílů] ani nevzniká, ani nezaniká, ale jsou vždy tytéž, [Anaxagorás] ukazuje, když říká:
(156, 10)
„Když byly [věci] takto rozloučeny, je třeba pochopit, že všechny věci nejsou nikterak méně ani více, neboť je nemožné, aby byly více než vše, nýbrž všeho je stále stejně.“
Toto tedy [říká] o směsi a o stejnorodých věcech.