Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 4 /1cfr
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 157, 17-24)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK B 4 /1 , 59 DK B 4 /2 , 59 DK B 4 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ ὅτι μὲν ἑτέραν τινὰ διακόσμησιν παρὰ τὴν παρ' ἡμῖν αἰνίττεται, δηλοῖ τὸ „ὥσπερ παρ' ἡμῖν“ οὐχ ἅπαξ μόνον εἰρημένον. ὅτι δὲ οὐδὲ αἰσθητὴν μὲν ἐκείνην οἴεται, τῷ χρόνῳ δὲ ταύτης προηγησαμένην, δηλοῖ τὸ „ὧν ἐκεῖνοι τὰ ὀνήιστα συνενεικάμενοι εἰς τὴν οἴκησιν χρῶνται“. οὐ γὰρ „ἐχρῶντο“ εἶπεν, ἀλλὰ „χρῶνται“.
ἀλλ' οὐδὲ ὡς νῦν κατ' ἄλλας τινὰς οἰκήσεις ὁμοίας οὔσης καταστάσεως τῇ παρ' ἡμῖν. οὐ γὰρ εἶπε „τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην εἶναι καὶ παρ' ἐκείνοις ὥσπερ καὶ παρ' ἡμῖν“, ἀλλ' „ἥλιον καὶ σελήνην, ὥσπερ παρ' ἡμῖν“ ὡς δὴ περὶ ἄλλων λέγων. ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἴτε οὕτως εἴτε ἄλλως ἔχει, ζητεῖν ἄξιον.
[Po té, co cituje B 4a ..., Simplikios říká:]
Výraz „jako u nás“, který není použitý pouze jednou, ukazuje, že [Anaxagorás] naznačuje také nějaké jiné uspořádání světa – vedle toho, které je u nás. A že se domnívá, že ono uspořádání světa jednak není smysly vnímatelné, ani v čase nepředchází tomuto [našemu], to ukazuje věta: „Ty nejprospěšnější z nich shromažďují doma a užívají je.“
Neboť neřekl „užívali“, ale „užívají“. Ani se nedomnívá, že nyní [na naší Zemi] existují nějaká jiná osídlení, přičemž by situace v nich byla podobná té u nás. Neboť neřekl, že Slunce a Měsíc je i u nich jako u nás, nýbrž řekl: „Slunce a Měsíc jako i u nás.“ Jako kdyby mluvil o jiném [Slunci] a jiném [Měsíci]. Nuže, je třeba zkoumat, zda se tyto věci mají tak či onak.
Edice Curd tento Simplikiův text cituje kvůli významovému kontextu zlomku B 4 /1 DK = B 4a Sider, Curd. Edice DK uvádí jako B 4 /4 delší úsek ze Simplikia (In Physica 157,9-24), který také obsahuje tento text plus alternativu části zlomku B 4a Sider, Curd = B 4 /1 DK.