Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK B 2
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 155, 30-156,1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ μετ᾿ ὀλίγον·
(155,31)
„καὶ γὰρ ἀήρ τε καὶ αἰθὴρ ἀποκρίνονται ἀπὸ τοῦ πολλοῦ τοῦ περιέχοντος, καὶ τό γε περιέχον ἄπειρόν ἐστι τὸ πλῆθος.“
A o něco málo dále:
(155,31)
„Vždyť vzduch i aithér se vydělují od obklopujícího množství, a to, co obklopuje, je bezmezné co do množství.“
Uvedené čtení je podle edic Patricia Curd, Diels–Kranz. Překlad podle textu edice Sider (τοῦ πόλου místo τοῦ πολλοῦ): (155,31) „Vzduch a aithér se totiž oddělují od obklopující nebeské klenby [od toho, co obklopuje pól?], a toto obklopující je bezmezné co do množství.“