Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 117 /1
Anaxagorás (zachoval Theofrastos ve spisu Historia plantarum, III, 1, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 117 /2 , 59 DK A 117 /3 , 59 DK A 117 /4 , 59 DK A 117 /5[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας μὲν τὸν ἀέρα πάντων φάσκων ἔχειν σπέρματα καὶ ταῦτα συγκαταφερόμενα τῷ ὕδατι γεννᾶν τὰ φυτά ...
Anaxagorás se domnívá, že vzduch obsahuje semena, která dávají zrod rostlinám, když jsou vodou snesena dolů.