Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 112 /cfr
Anaxagorás (zachoval Eurípidés ve spisu Chrysippos, fr. 839, 1-14)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 112[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς Αἰθήρ,
ὁ μὲν ἀνθρώπων καὶ θεῶν γενέτωρ,
ἡ δ᾿ ὑγροβόλους σταγόνας νοτίας
παραδεξαμένη τίκτει θνητούς,
τίκτει βοτάνην φῦλά τε θηρῶν,
ὅθεν οὐκ ἀδίκως
μήτηρ πάντων νενόμισται.
χωρεῖ δ᾿ ὀπίσω
τὰ μὲν ἐκ γαίας φύντ᾿ εἰς γαῖαν,
τὰ δ᾿ ἀπ᾿ αἰθερίου βλαστόντα γονῆς
εἰς οὐράνιον πάλιν ἦλθε πόλον·
θνήισκει δ᾿ οὐδὲν τῶν γιγνομένων,
διακρινόμενον δ᾿ ἄλλο πρὸς ἄλλου
μορφὴν ἑτέραν ἀπέδειξεν.
Veliká Země a Diův aithér,
který je původcem lidí i bohů,
která vláhu dešťových kapek
když přijímá, rodí smrtelníkům,
rodí rostliny a druhy zvířat,
pročež je nikoli nespravedlivě
považována za matku všech.
Vrací se pak,
co ze země vyrostlo, zase do země;
co však vyklíčilo ze setby airthéru,
přichází zpět na nebeskou klenbu.
Nic z toho, co vzniká, neumírá,
rozlučuje se však jiné do jiného,
když ukazuje rozličné podoby.