Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 112
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, V, 10, 23)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 112 /cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οἱ περὶ ᾿Επίκουρον ... ἐκ μεταβολῆς τῆς ἀλλήλων γεννᾶσθαι τὰ ζῷα· μέρη γὰρ εἶναι τοῦ κόσμου ταῦτα, ὡς καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Εὐριπίδης·
Epikúrejci říkají, že ... živočichové vznikají proměnou z jiných [= ze sebe navzájem]. Jsou totiž částí kosmu, jako už podle Anaxagory a Eurípida.