Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 106
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, IV, 19, 5)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας τὴν φωνὴν γίνεσθαι πνεύματος ἀντιπεσόντος μὲν στερεμνίῳ ἀέρι, τῇ δ᾿ ὑποστροφῇ τῆς πλήξεως μέχρι τῶν ἀκοῶν προσενεχθέντος· καθὸ καὶ τὴν λεγομένην ἠχὼ γίνεσθαι.
Anaxagorás říká, že hlas vzniká tak, že dech narazí na zhuštěný vzduch a odrazem se pak vrací až ke sluchu. Stejně vzniká i takzvaná ozvěna.