Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 101a
Anaxagorás (zachoval Psellos ve spisu De omnif. doctr., 15)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας δὲ τὸν κατὰ φρόνησιν νοῦν οὐκ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις τίθεται, οὐχ ὡς μὴ ἔχουσι τὴν νοητὴν οὐσίαν, ἀλλ᾿ ὡς μὴ χρωμένοις αὐτῇ ἀεί· δυσί τε τούτοις χαρακτηρίζεται ἡ ψυχὴ τῷ τε κινητικῷ καὶ τῷ γνωστικῷ.
Anaxagorás však nepředpokládá, že mysl ve významu rozvahy je ve všech lidech, ne jako kdyby neměli poznávací podstatu, nýbrž jako by ji neužívali vždy. Duše je charakterizovaná tímto dvojím: tím, že pohybuje, a tím, že poznává.
viz A 100