Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 90 /2
Anaxagorás (zachoval Alexandros z Afrodisiady ve spisu In Meteorologica, 67, 17 Hayduck)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 90 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τρίτη δὲ δόξα περὶ θαλάσσης ἐστὶν ὡς ἄρα τὸ ὕδωρ τὸ διὰ τῆς γῆς διηθούμενον καὶ διαπλῦνον αὐτὴν ἁλμυρὸν γίνεται τῷ ἔχειν τὴν γῆν τοιούτους χυμοὺς ἐν αὑτῇ· οὗ σημεῖον ἐποιοῦντο τὸ καὶ ἅλας ὀρύττεσθαι ἐν αὐτῇ καὶ νίτρα· εἶναι δὲ καὶ ὀξεῖς χυμοὺς πολλαχοῦ τῆς γῆς. ταύτης πάλιν τῆς δόξης ἐγένετο ᾿Αναξαγόρας τε καὶ Μητρόδωρος.
Třetí názor o [příčině slanosti] moře je, že voda, která prosakuje zemí a omývá ji, se stává slanou, protože země v sobě má takovéto šťávy. Jako doklad toho uváděli, že v zemi se kope sůl a ledek, a že na mnohých místech jsou v zemi hořké šťávy. Tohoto mínění byli Anaxagorás a také Métrodóros [z Chiu].
cfr. 70 A 19 (Métrodóros z Chiu A 19)