Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 89 /2
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, III ,15, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 89 /1 , 59 DK A 89 /3 , 59 DK A 89 /4 , 59 DK A 102 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ σεισμῶν γῆς·
᾿Αναξαγόρας ἀέρος ὑποδύσει τῇ μὲν πυκνότητι τῆς ἐπιφανείας προσπίπτοντος, τῷ δὲ ἔκκρισιν λαβεῖν μὴ δύνασθαι τρόμῳ τὸ περιέχον κραδαίνοντος.
O zemětřeseních:
Anaxagorás [říká, že k zemětřesením dochází] ponořením vzduchu, který naráží na tloušťku povrchu [Země]. Protože nemůže najít, jak odtamtud uniknout, otřásá tím, co jej obklopuje.