Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 102 /2
Anaxagorás (zachoval Plútarchos ve spisu De Fortuna, 3; 98f)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 89 /1 , 59 DK A 89 /2 , 59 DK A 89 /3 , 59 DK A 89 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀλλ᾿ ἐν πᾶσι τούτοις ἀτυχέστεροι τῶν θηρίων ἐσμέν, ἐμπειρίαι δὲ καὶ μνήμῃ καὶ σοφίαι καὶ τέχνῃ κατὰ ᾿Αναξαγόραν †σφῶν† τε αὐτῶν χρώμεθα καὶ βλίττομεν καὶ ἀμέλγομεν καὶ φέρομεν καὶ ἄγομεν συλλαμβάνοντες· ὥστ' ἐνταῦθα μηδὲν τῆς τύχης ἀλλὰ πάντα τῆς εὐβουλίας εἶναι καὶ τῆς προνοίας.
Ale ve všech těchto [vlastnostech] jsme nešťastnější než zvířata; díky naší zkušenosti, paměti, šikovnosti a řemeslu však podle Anaxagory jejich [vlastnosti] užíváme: chodíme jim na med, dojíme je, honíme, vodíme a shromažďujeme. V tom není nic nahodilého, nýbrž vše souvisí s dobrým uvážením a péčí.
= Anaxagorás B 21b (Patří přidružit k A 102 /1, né sem!)