Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 86a
Anaxagorás (zachoval ? Scholia: ostatní ve spisu Schol. A ad Aeschyl. Prom., 88 (ed. Dindorf, Oxon. 1851; III, 181, 30))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οἱ ἄνεμοι κατὰ μὲν ᾿Αναξαγόραν ἐκ τῆς γῆς γίνονται, καθ᾿ ῞Ομηρον δὲ ᾿πατρὸς Διὸς ἐκ νεφελάων᾿ (Il. II, 146). ἀλλ᾿ ὁ μὲν ᾿Αναξαγόρας τὸ ὑλικόν φησιν αἴτιον τῶν ἀνέμων, ῞Ομηρος δὲ τὸ ποιητικόν, μᾶλλον δὲ ἀμφότερα τό τε ὑλικὸν καὶ τὸ ποιητικόν.
Podle Anaxagory větry vznikají ze země, podle Homéra však od „z oblak Otce Dia“ (Ílias II, 146). Anaxagorás totiž vyslovil látkovou příčinu větrů, Homér zase básnickou, spíše je však obojí jak látkové, tak básnické.