Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 86
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, III, 5, 11)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ ἴριδος·
᾿Αναξαγόρας ἀνάκλασιν ἀπὸ νέφους πυκνοῦ τῆς ἡλιακῆς περιφεγγείας, καταντικρὺ δὲ τοῦ κατοπτρίζοντος αὐτὴν ἀστέρος διὰ παντὸς ἵστασθαι. παραπλησίως δὲ αἰτιολογεῖται τὰ καλούμενα παρήλια, γινόμενα δὲ κατὰ τὸν Πόντον.
O duze:
Anaxagorás [říká], že duha je odrazem sluneční záře od hustého mraku, že stojí vždy naproti tomu nebeskému tělesu, [jehož paprsky] ji odráží. Podobně pak vykládá i příčinu takzvaných parhélií, která vznikají na moři.