Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 85 /2
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Meteorologica, I, 12; 348b 13)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 85 /1 , 59 DK A 85 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ μὲν γὰρ ὅταν εἰς τὸν ψυχρὸν ἀέρα ἐπανέλθῃ [τὸ νέφος], φησὶ τοῦτο πάσχειν, ἡμεῖς δ᾿ ὅταν εἰς τὸν θερμὸν κατέλθῃ.
[Anaxagorás] tvrdí, že [kroupy se tvoří] tehdy, když [mrak] vystoupá do studeného vzduchu; my však, že když [mrak] sestoupí do horkého [vzduchu].