Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 84 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Meteorologica, II, 9; 369b14)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 84 /2 , 59 DK A 84 /3 , 59 DK A 84 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ ἀστραπῆς καὶ βροντῆς·
᾿Αναξαγόρας δὲ τοῦ ἄνωθεν αἰθέρος, ὃ δὴ ἐκεῖνος καλεῖ πῦρ, κατενεχθὲν ἄνωθεν κάτω. τὴν μὲν οὖν διάλαμψιν ἀστραπὴν εἶναι τούτου τοῦ πυρός, τὸν δὲ ψόφον ἐναποσβεννυμένου καὶ τὴν σίξιν βροντήν, ὡς καθάπερ φαίνεται καὶ γιγνόμενον, οὕτω καὶ πρότερον τὴν ἀστραπὴν οὖσαν τῆς βροντῆς.
O blescích a hromech:
Anaxagorás tvrdí, že [blesk pochází] shora z aithéru, tak totiž říká ohni, který se zřítil shora dolů. Zazářením tohoto ohně je blesk, hrom je pak hluk, jako když je oheň hašen a syčí. Říká, že se to děje tak, jak se to ukazuje, takže blesk je dříve než hrom.
U Aristotela po 31 A 63.