Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 81 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Meteorologica, I, 6; 342b 25)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 81 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ δὲ κομητῶν (...) ᾿Αναξαγόρας μὲν οὖν καὶ Δημόκριτός φασιν εἶναι τοὺς κομήτας σύμφασιν τῶν πλανήτων ἀστέρων, ὅταν διὰ τὸ πλησίον ἐλθεῖν δόξωσι θιγγάνειν ἀλλήλων.
O kometách. (...) Anaxagorás a Démokritos říkají, že komety jsou jevem společného setkání planet; kdykoli se zdá, že se díky přiblížení navzájem dotýkají.
cfr. Démokritos A 92 (68 A 92)