Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 80 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Meteorologica, I, 8; 345a 25)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 80 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οἱ δὲ περὶ ᾿Αναξαγόραν καὶ Δημόκριτον φῶς εἶναι τὸ γάλα λέγουσιν ἄστρων τινῶν· τὸν γὰρ ἥλιον ὑπὸ τὴν γῆν φερόμενον οὐχ ὁρᾶν ἔνια τῶν ἄστρων. ὅσα μὲν οὖν περιορᾶται ὑπ᾿ αὐτοῦ, τούτων μὲν οὐ φαίνεσθαι τὸ φῶς (κωλύεσθαι γὰρ ὑπὸ τῶν τοῦ ἡλίου ἀκτίνων)· ὅσοις δ᾿ ἀντιφράττει ἡ γῆ ὥστε μὴ ὁρᾶσθαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὸ τούτων οἰκεῖον φῶς φασιν εἶναι τὸ γάλα.
Ti kolem Anaxagory a Démokrita říkají, že Mléčná dráha je světlem nějakých hvězd. Když totiž Slunce běží pod Zemí, nejsou některé z hvězd vidět. [Světlo hvězd,] které jsou osvětlené Sluncem, není zjevné, neboť mu překáží paprsky Slunce. Říkají, že Mléčná dráha je jejich vlastní světlo, patřící těm hvězdám, které jsou zastíněné Zemí, takže na ně Slunce nesvítí.