Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
9 DK B 1 /1
Akúsilaos (zachoval Damaskios ve spisu De principiis, 124 (I, 320, 10 R.))

Součástí tohoto zlomku jsou také: 9 DK B 1 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Ακουσίλαος δὲ Χάος μὲν ὑποτίθεσθαί μοι δοκεῖ τὴν πρώτην ἀρχὴν ὡς πάντηι ἄγνωστον, τὰς δὲ δύο μετὰ τὴν μίαν· ῎Ερεβος μὲν τὴν ἄρρενα, τὴν δὲ θήλειαν Νύκτα ... ἐκ δὲ τούτων φησὶ μιχθέντων Αἰθέρα γενέσθαι καὶ ῎Ερωτα καὶ Μῆτιν ... παράγει δὲ ἐπὶ τούτοις ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ἄλλων θεῶν πολὺν ἀριθμὸν κατὰ τὴν Εὐδήμου ἱστορίαν (fr. 117).
Podle Eudémových Dějin (fr. 117) prý Akúsiláos pokládá za první počátek Chaos, jakožto zcela nepoznatelný, a po něm tyto dva: mužský počátek, Erebos, a ženský, Noc... z jejich spojení se pak zrodili Aithér, Erós a Métis ... mimo to od nich odvozuje také veliký počet jiných bohů ...