Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 77 /4
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 30, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 77 /1 , 59 DK A 77 /2 , 59 DK A 77 /3 , 59 DK A 77 /5 , 59 DK A 77 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας ἀνωμαλότητα συγκρίματος διὰ τὸ ψυχρομιγὲς ἅμα καὶ γεῶδες, τὰ μὲν ἐχούσης ὑψηλὰ τὰ δὲ ταπεινὰ τὰ δὲ κοῖλα. καὶ παραμεμῖχθαι τῷ πυροειδεῖ τὸ ζοφῶδες, ὧν τὸ πάθος ὑποφαίνει τὸ σκιερόν· ὅθεν ψευδοφανῆ λέγεσθαι τὸν ἀστέρα [σελήνην].
Podle Anaxagory je [Měsíc] nestejnorodým sloučením, protože je smísen s chladem, je zároveň i zemitý. Jsou na něm výšiny, nížiny a také prohlubně [dutiny?, zátoky?]. K ohnivému se přimísilo temné, takže Měsíc přináší na světlo to stinné. Proto se říká, že tato hvězda svítí s falešným světlem.
viz Parmenidés B 21