Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 77 /3
Anaxagorás (zachoval Achilleus Tatios ve spisu Isagoga excerpta, 21, 3; p. 49, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 77 /1 , 59 DK A 77 /2 , 59 DK A 77 /4 , 59 DK A 77 /5 , 59 DK A 77 /6[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἕτεροι δὲ γῆν πεπυρωμένην στερέμνιον ἔχουσαν πῦρ [τὴν σελήνην]· εἶναι δὲ ἐπ᾿ αὐτῆς οἴκησιν ἄλλην ποταμούς τε καὶ ὅσα ἐπὶ γῆς, καὶ τὸν λέοντα τὸν Νεμεαῖον ἐκεῖθεν πεσεῖν μυθολογοῦσιν.
Jiní říkají, že [Měsíc] je pevná rozžhavená země, obsahující oheň. Jsou na něm jiné příbytky, řeky i mnoho věcí, která se nacházejí na Zemi. Vypráví se, že odtud spadl nemejský lev.
Viz Plútarchos, O tváři v kruhu Luny 937f, kde je zmínka o lvu, který spadl z Měsíce na Peloponnés. Cfr. Plútarchos, De facie in orbe lunae 937f.