Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 74 /2
Anaxagorás (zachoval Plútarchos ve spisu Quaestiones convivales, VIII, 3, 3; 722a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 74 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόραν ὑπὸ τοῦ ἡλίου λέγοντα κινεῖσθαι τὸν ἀέρα κίνησιν τρομώδη καὶ παλμοὺς ἔχουσαν, ὡς δῆλόν ἐστι τοῖς διὰ τοῦ φωτὸς ἀεὶ διᾴττουσι ψήγμασι μικροῖς καὶ θραύσμασιν, ἃ δή τινες τίλας καλοῦσιν· ταῦτ᾿ οὖν φησιν ὁ ἀνὴρ πρὸς τὴν θερμότητα σίζοντα καὶ ψοφοῦντα δι᾿ ἡμέρας δυσηκόους τῷ ψόφῳ τὰς φωνὰς ποιεῖν, νυκτὸς δὲ φαίνεσθαι† τὸν σάλον αὐτῶν καὶ τὸν ἦχον.
Anaxagorás říká, že vzduch se pohybuje díky Slunci, jeho pohyb obsahuje chvění a vibrace, jak je zjevné díky malým kouskům prachu a úlomkům, které se neustále tetelí ve světle, tedy smítkům, jak někteří říkají. Tento muž tvrdí, že tyto věci ve dne teplem syčí a zvučí, takže je obtížné slyšet v tom šumu zvuky. V noci však jejich chvění ustávᆠa zvuk [je slyšet].