Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 73 /1
Anaxagorás (zachoval Xenofón ve spisu Memorabilia, IV, 7, 6-7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 73 /2 , 59 DK A 73 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων ἦι ἕκαστα ὁ θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν· (...) κινδυνεῦσαι δ᾿ ἂν ἔφη καὶ παραφρονῆσαι τὸν ταῦτα μεριμνῶντα οὐδὲν ἧττον ἢ ᾿Αναξαγόρας παρεφρόνησεν ὁ μέγιστον φρονήσας ἐπὶ τῷ τὰς τῶν θεῶν μηχανὰς ἐξηγεῖσθαι.
(7) ἐκεῖνος γὰρ λέγων μὲν τὸ αὐτὸ εἶναι πῦρ τε καὶ ἥλιον ἠγνόει, ὅτι τὸ μὲν πῦρ οἱ ἄνθρωποι ῥαιδίως καθορῶσιν, εἰς δὲ τὸν ἥλιον οὐ δύνανται ἀντιβλέπειν, καὶ ὑπὸ μὲν τοῦ ἡλίου καταλαμπόμενοι τὰ χρώματα μελάντερα ἔχουσιν, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς οὔ· ἠγνόει δὲ καὶ ὅτι τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων ἄνευ μὲν ἡλίου αὐγῆς οὐδὲν δύναται καλῶς αὔξεσθαι, ὑπὸ δὲ τοῦ πυρὸς θερμαινόμενα πάντα ἀπόλλυται· φάσκων δὲ τὸν ἥλιον λίθον διάπυρον εἶναι καὶ τοῦτο ἠγνόει, ὅτι λίθος μὲν ἐν πυρὶ ὢν οὔτε λάμπει οὔτε πολὺν χρόνον ἀντέχει, ὁ δὲ ἥλιος πάντα τὸν χρόνον πάντων λαμπρότατος ὢν διαμένει.
[Sókratés] však byl zásadně proti úvahám o tom, jak bůh sestavil nebesa. (...) Je to prý spojeno s nebezpečím, že ten, kdo se tomu věnuje, mluví nesmysly, jako se to přihodilo Anaxagorovi, jenž byl velice domýšlivý, pokud jde o výklad působení bohů.
(7) Když totiž tvrdil, že oheň a Slunce jsou stejné, neuvážil, že dívat se do ohně nepůsobí lidem žádné potíže, avšak do Slunce hledět nemohou; že vlivem slunečních paprsků kůže ztmavne, působením ohně však nikoliv. Neuvážil ani to, že bez slunečních paprsků nemůže žádná rostlina zdárně růst, zatímco hyne, když je ohřátá ohněm. Když prohlašoval, že Slunce je rozžhavený kámen, tak neuvážil, že kámen v ohni nesvítí, ani tam dlouho nevydrží, zatímco Slunce trvá stále a veškerý čas neporovnatelně září.