Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 72 /3
Anaxagorás (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 23, 2 Mansfeld–Runia)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 72 /1 , 59 DK A 72 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Περὶ τροπῶν ἡλίου·
᾿Αναξαγόρας ἀνταπώσει τοῦ πρὸς ταῖς ἄρκτοις ἀέρος, ὃν αὐτὸς συνωθῶν ἐκ τῆς πυκνώσεως ἰσχυροποιεῖ [τροπὴν ἡλίου γίγνεσθαι].
O slunovratech:
Anaxagorás [říká, že roční obraty Slunce nastávají] odpuzováním, které působí vzduch na severu, když jej [Slunce] činí silnějším tím, že jej stlačuje a tak zahušťuje.