Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 64 /2
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 1121, 21)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 64 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ χρόνου δοκοῦσι λέγειν γεγονέναι τὸν κόσμον ᾿Αναξαγόρας τε καὶ ᾿Αρχέλαος καὶ Μητρόδωρος ὁ Χῖος. οὗτοι δὲ καὶ τὴν κίνησιν ἄρξασθαί φασιν· ἠρεμούντων γὰρ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τῶν ὄντων κίνησιν ἐγγενέσθαι φασὶν ὑπὸ τοῦ νοῦ, ὑφ᾿ ἧς γεγονέναι τὸν κόσμον. φαίνονται δὲ καὶ οὗτοι τάξεως ἕνεκα διδασκαλικῆς ἀρχὴν τῆς κοσμοποιίας ὑποθέμενοι.
Anaxagorás a také Archeláos a Métrodóros z Chiu se domnívají, že svět vznikl při počátku času. Také říkají, že pohyb měl začátek. Říkají totiž, že pohyb jsoucen, která před časem setrvávala v klidu, nastal působením mysli, že díky pohybu vznikl svět. Zdá se, že předpokládají utvoření světa v pořadí [které je vhodné] pro výklad.