Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 59
Anaxagorás (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 1185, 9)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ δὲ Εὔδημος (fr. 71) μέμφεται τῷ ᾿Αναξαγόραι οὐ μόνον, ὅτι μὴ πρότερον οὖσαν ἄρξασθαί ποτε λέγει τὴν κίνησιν, ἀλλ᾿ ὅτι καὶ περὶ τοῦ διαμένειν ἢ λήξειν ποτὲ παρέλιπεν εἰπεῖν, καίπερ οὐκ ὄντος φανεροῦ.
„τί γὰρ κωλύει, φησί, δόξαι ποτὲ τῷ νῷ στῆσαι πάντα χρήματα, καθάπερ ἐκεῖνος εἶπεν κινῆσαι;“
καὶ τοῦτο δὲ αἰτιᾶται τοῦ ᾿Αναξαγόρου ὁ Εὔδημος·
„πῶς ἐνδέχεται στέρησίν τινα προτέραν εἶναι τῆς ἀντικειμένης ἕξεως; εἰ οὖν ἡ ἠρεμία στέρησις κινήσεώς ἐστιν, οὐκ ἂν εἴη πρὸ τῆς κινήσεως.“
Eudémos kritizuje Anaxagoru nejen proto, že říká, že pohyb začal v určité době a že neexistoval předtím, ale také proto, že zapomněl říct, zda to bude pokračovat, nebo někdy skončí, protože to není zřejmé.
„Co brání tomu“, řekl, „abychom si nemohli domnívat, že díky mysli se v určité době všechny věci nezastaví, tak jako on [Anaxagorás] řekl, že se [díky mysli] pohybují?“
Eudémos pak kritizuje Anaxagoru také takto:
„Jak by bylo možné, aby některé absence existovaly před opačným stavem? Pokud by klid byl opravdu absencí pohybu, tak by neexistoval před pohybem.“