Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 57
Anaxagorás (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, II, 14, 2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας πρῶτος ἐπέστησε τὸν νοῦν τοῖς πράγμασιν. ἀλλ᾿ οὐδὲ οὗτος ἐτήρησε τὴν αἰτίαν τὴν ποιητικήν, δίνους τινὰς ἀνοήτους ἀναζωγραφῶν σὺν τῇ τοῦ νοῦ ἀπραξίαι τε καὶ ἀνοίαι.
Anaxagorás byl první, kdo věcem nadřadil mysl, avšak ani on nepátral po tvůrčí příčině. Vytvářel jenom obraz jakéhosi nerozumného víření, zatímco mysl ponechal v nečinnosti a bez myšlení.