Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 56
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Physica, VIII, 5; 256b 24)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


διὸ καὶ ᾿Αναξαγόρας ὀρθῶς λέγει τὸν νοῦν ἀπαθῆ φάσκων καὶ ἀμιγῆ εἶναι, ἐπειδήπερ κινήσεως ἀρχὴν αὐτὸν ποιεῖ εἶναι. οὕτω γὰρ ἂν μόνως κινοίη ἀκίνητος ὢν καὶ κρατοίη ἀμιγὴς ὤν.
Proto také Anaxagorás správně říká, že mysl je neporušená (apathé) a nesmíšená, proto ji pokládá za princip pohybu. Může totiž hýbat pouze díky tomu, že sama je nepohnutelná (akinétos), a vládnout díky tomu, že není smíšená.