Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 52 /2
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu De generatione et corruptione, I, 1; 314a 11)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 52 /1 , 59 DK A 52 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅσοι δὲ πλείω τὴν ὕλην ἑνὸς τιθέασιν οἷον ᾿Εμπεδοκλῆς καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Λεύκιππος, τούτοις δὲ ἕτερον (νΰμλιχη ἀλλοίωσιν καὶ γένεσιν ἀνάγκη εἰπεῖν). καίτοι ᾿Αναξαγόρας γε τὴν οἰκείαν φωνὴν ἠγνόησεν· λέγει γοῦν ὡς τὸ γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι ταὐτὸν καθέστηκε τῷ ἀλλοιοῦσθαι.
Ti však, kteří předpokládají, že látka je více než jedno, jako Empedoklés, Anaxagorás a Leukippos, nutně musí říkat, že je to také něco jiného. A přece právě Anaxagorás nepoznal svůj vlastní hlas: Říká, že vznik a zánik je totéž jako proměňování [kvality].