Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 52 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Physica, I, 4; 187a 26)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 52 /2 , 59 DK A 52 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἔοικε δὲ ᾿Αναξαγόρας ἄπειρα οὕτως οἰηθῆναι διὰ τὸ ὑπολαμβάνειν τὴν κοινὴν δόξαν τῶν φυσικῶν εἶναι ἀληθῆ ὡς οὐ γινομένου οὐδενὸς ἐκ τοῦ μὴ ὄντος· διὰ τοῦτο γὰρ οὕτω λέγουσιν· „ἦν ὁμοῦ τὰ πάντα“ (Β 1) καὶ τὸ γίνεσθαι τοιόνδε καθέστηκεν ἀλλοιοῦσθαι.
Jak se zdá, Anaxagorás předpokládal, že [takzvané prvky] jsou [co do počtu] bezmezné, protože měl za pravdivé společné mínění fyziků, že nic nemůže vzniknout z nejsoucího. Vždyť proto říkají: „Všechno bylo pohromadě“ (B 1) a [že] vznikání toho či onoho spočívá v přeměňování.