Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 47 /2
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, I, 4; 985a 18)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 47 /1 , 59 DK A 47 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν καὶ ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾿ αἰτίαν ἐξ ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον αἰτιᾶται τῶν γιγνομένων ἢ νοῦν.
Anaxagorás totiž používá mysl jako stroj [jako divadelní „bůh ze stroje”] k výkladu vzniku světa. Přitáhne jej, když má potíže s výkladem, proč je nějaká příčina nutná. Ve všech ostatních případech však příčinu dění hledá spíše jinde než v mysli.