Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 46 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu De generatione et corruptione, I, 1; 314a 18)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 46 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ μὲν γὰρ τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα τίθησιν οἷον ὀστοῦν καὶ σάρκα καὶ μυελὸν καὶ τῶν ἄλλων, ὧν ἑκάστου συνώνυμον τὸ μέρος ἐστίν.
[Anaxagorás] totiž za prvky pokládá stejnorodé podíly (homoiomerie), jako kost, maso, morek a všechno ostatní, čeho každá část má stejné pojmenování [jako celek].