Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 43 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, I, 3; 984a 11)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 43 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας δ᾿ ὁ Κλαζομένιος τῇ μὲν ἡλικίαι πρότερος ὢν τούτου (cfr. 31 A 6), τοῖς δ᾿ ἔργοις ὕστερος, ἀπείρους εἶναί φησι τὰς ἀρχάς. σχεδὸν γὰρ ἅπαντα τὰ ὁμοιομερῆ (καθάπερ ὕδωρ ἢ πῦρ) οὕτω γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαί φησι συγκρίσει καὶ διακρίσει μόνον, ἄλλως δ᾿ οὔτε γίγνεσθαι οὔτ᾿ ἀπόλλυσθαι, ἀλλὰ διαμένειν ἀίδια.
Anaxagorás z Klazomen, který je sice věkem starší než Empedoklés (viz Empedoklés A 6), avšak svými díly pozdější, říká, že principy jsou bezmezné [nesčetné]. Tvrdí totiž, že téměř všechny stejnorodé části, jako například voda nebo oheň, vznikají a zanikají tak, že se pouze slučují a rozlučují; jinak však nic nevzniká ani nezaniká, nýbrž vždy trvá.
Viz Empedoklés A 6.